Автор: Есаман , Х.
Тақырып: Жамбыл ескерткіші жерде қалмайды
Барлық беттері: 5