Автор: Бейсенова, Ш.
Тақырып: "Киім сыртынан емес, ішінен тозады"
Барлық беттері: 6