Автор: Есаман , Х.
Тақырып: Балуан Шолақ пен Кенен ақын
Барлық беттері: 4