Автор: Артықбаев, Ж.
Тақырып: Нағанай бек
Барлық беттері: 6