Автор: Парманқұл , С.
Тақырып: Келіншектау... cыңсыған тас мүсіндер...
Барлық беттері: 6