Автор:
Тақырып: Қазақстан Республикасы Заңнама институтының Жаршысы, Вестник Института законодательства Республики Казахстан, Bulletin of the Institute of Legislation of the Republic of Kazakhstan
Барлық беттері: 257