Автор: Есім, Ғ.
Тақырып: Рálsapa ренессансы
Барлық беттері: 8