Автор: Сартқожаұлы, Қ.
Тақырып: Қадым ұйғыр графикасымен жазылған мәтін
Барлық беттері: 13