Автор: Ермекбай, Ж. А.
Тақырып: Опасная экспедиция Чокана
Барлық беттері: 5