Автор:
Тақырып: Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының Жаршысы, Вестник Института законодательства и правовойинформации Республики Казахстан, Bulletin of Institute of Legislation and LegalInformation of the Republic of KazakhstanJARSHYSY
Барлық беттері: 183