Автор: Түменбай, Қ.
Тақырып: Айналамдағы адамдар
Барлық беттері: 13