Автор: Шәріп, А.
Тақырып: Егеулі қалам екпіні
Барлық беттері: 14