Автор: Аймұхамбет, Ж.
Тақырып: Бопай ханша
Барлық беттері: 6