Автор: Қуат, Д.
Тақырып: Медет ет, Сина
Барлық беттері: 11