Автор: Нұржеке-ұлы, Б.
Тақырып: Бодандық емлені жалғастыра бермейік!
Барлық беттері: 14