Автор: Бактыгереева, Акуштап
Тақырып: Лебединая верность
Барлық беттері: 250