Жол қосу1-10 дан 21742


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Әлеуметтік-экономикалық доминант жағдайында өнеркәсіп саласының даму стратегиясы (Оңтүстік Қазақстан облысы материалы негізінде)

Авторлар: Маханбетова, Ұлмекен Рахметуллаевна

Зерттеу мақсаты: Оңтүстік Қазақстан облысы дамуының жай-күйін жан-жақты зерттеу негізінде өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етуде өнеркәсіп өндірісі тетіктерінің дамуын жетілдіру бойынша теориялық негіздемелер және ғылыми-тәжірибелік тұрғыдан ұсыныстар дайындау болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Хроматографические методы в производстве субстанций оригинальных лекарственных препаратов "Арглабин" и "Атеролид"

Авторлар: Хабаров, Илья Анатольевич

Работа посвящена лекарственным препаратам растительного происхождения, обладающие преимуществом перед синтетическими

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Нарық жағдайындағы корпоративтік басқаруды жетілдіру (Қостанай облысы аграрлық секторының мысалында)

Авторлар: Байқадамов, Нұркен Тұрарұлы

Зерттеу мақсаты: Қазақстан үшін дамыған елдердің корпоративтік басқару іс-тәжірибесінің позитивтік жақтарын айқындауда және теориялық негізінің дамуынан тұрады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


Эпидемиологические аспекты детско-подростковой заболеваемости туберкулезом в Республике Казахстан

Авторлар: Бекембаева, Гульбадан Сабитовна

Работа посвящена проблеме своевременного выявления туберкулеза среди детей и подростков

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

5

Авторефераттар


Оптимизация химиотерапии и молекулярно-биологические особенности резистентных форм рака молочной железы

Авторлар: Есентаева, Сурия Ертугыровна

Тема работы - улучшение эффективности лечения больных с резистентными формами рака молочной железы

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Көшіріліп алынулар саны: 123

6

Авторефераттар


Ауыл әлеуметтік инфрақұрылымын инновациялық негізде дамыту механизмі (Ақмола облысының деректері негізінде)

Авторлар: Женсхан, Дарима

Зерттеу жұмысының мақсаты - ауылдың әлеуметтік инфрақұрылымының біртұтас жүйесін құру мен оны инновациялық негізде дамытудың механизмін қалыптастыру бойынша тиісті ұсыныстар дайындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


Микоризалық саңырауқұлақтардың асқабақ тұқымдас өсімдіктерінің экоморфоструктурасына экологиялық әсері

Авторлар: Даулетбаева, Маржанкуль Мырзахметовна

Зерттеу мақсаты: Асқабақ тұқымдас өсімдіктердің биологиялық ерекшеліктеріне микоризалық саңырауқұлақтардың экологиялық фактор ретінде тигізетін рөлін зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


Күрделі аралас ферриттер, манганиттер, висмутиттердің синтезі, құрылысы мен термодинамикалық көрсеткіштері

Авторлар: Матаев, Мұқаметқали Мұсағалиевич

Зерттеу мақсаты: R-MeII-Bi-O, Bi-MeII-MIII-O (мұндағы, R-сирек-жер элементтері, ал MeII-сілтілік-жер элементтері, MeIII-марганец және темір) жүйесінде пайда болатын, бұрын зерттелмеген қосылыстарды синтездеу және олардың рентгенографиялық, термохимиялық, термодинамикалық көрсеткіштерін және кейбір физикалық қасиеттерін зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

9

Авторефераттар


Клинико-мотивационный анализ депрессивных состояний и суицидального поведения у больных с зависимостью от психоактивных веществ (комплексное исследование)

Авторлар: Толстикова, Аида Юлиановна

Пособие посвящено злоупотреблению наркотическими средствами и алкоголем и разработке психотерапевтических подходов, направленных на лечения и реабилитацию больных с зависимостью от психоактивных веществ

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

10

Авторефераттар


Оптимизация ранней диагностики ретинопатии недоношенных

Авторлар: Шарипова, Асель Усенбаевна

Цель работы - установить значимые факторы риска, приводящие к ретинопатии недоношенных (РН)

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 21742

Іздеу нәтижелерін нақтылау