Жол қосу1-10 дан 38


Нәтижелері:

1

Диссертациялар

Қазақстанның кейбір өсімдіктерінің эфир майларын зерттеу және ұқсас фрагменттері бар жаңа гетероциклді қосылыстарды синтездеу

Авторлар: Айбульдинов, Е. К.

Қазақстан Республикасы аумағында кездесетін өсімдіктердің эфир майлары компоненттік құрамын зерттеу және биологиялық белсенді заттарға фрагменттері ұқсас гетероциклді қосылыстарды синтездеу

Ұсынған: С.Сейфуллин атындағы Алматы облыстық әмбебап кітапханасы (Талдықорған қ.)

Қаралулар саны: 245

2

Диссертациялар

АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесіндегі студенттерге академиялық қолдау көрсетудің ерекшеліктері

Авторлар: Абдыхалыкова, Ж. Е.

АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесіндегі студенттерге академиялық қолдау көрсету бағытының теориясы мен тәжірибесіне жан-жақты талдау жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Қаралулар саны: 434

3

Диссертациялар

Масса ауысу аппараттарының көпсатылы каналдарындағы газ-тамшы қоспасының динамикалық параметрлерінің таралымын математикалық модельдеу

Авторлар: Урматова, А. Н.

Жұмыстың мақсаты ретінде газ бен сұйықтықтың көпсатылы өзара әрекеттесуін есепке алумен химиялық технология құрылғыларының әсерлесу құралдарында газды-тамшылы қоспалардың гидродинамикасын кешенді математикалық модельдеу болып табылады

Ұсынған: Урматова Айжан Нигматуллаевна

Қаралулар саны: 335

4

Диссертациялар

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасы мен қол жетімділігін нысаналы көрсеткіштермен басқару

Авторлар: Тулағанов, А. Б.

Тұтынушыларға мемлекеттік қызмет ұсынудың нысаналы көрсеткіштерін қалыптастыру контексінде мемлекеттік қызметтің теориялық мәнін зерделеуде және жақсарту бойынша практикалық ұсынымдар әзірлеу зерттеу мақсатын анықтайды

Ұсынған: Тулағанов Анвар Балтабайұлы

Қаралулар саны: 164

5

Диссертациялар

Опыт модернизации стран Юго-Восточной Азии и его адаптация в условиях современного Казахстана

Авторлар: Тойганбаева, А. Е.

В работе на основе сопоставительного анализа на примере Сингапура, Малайзии и Таиланда выявлены социально-экономические, политические компоненты модернизации, разработаны теоретико-методологические подходы по использованию и адаптации опыта проведения модернизации этих стран в РК для формирования стратегии развития с учетом национальных особенностей и конкурентных возможностей Республики Казахстан.

Ұсынған: Тойғанбаева Ағина Еркінқызы

Қаралулар саны: 139

6

Диссертациялар

Ақпараттық технологиялар саласындағы қылмыстармен күрестің қылмыстық-құқықтық және криминологиялық мәселелері (Қазақстан мен Туркия Республикаларының қылмыстық заңнамасын салыстырмалы талдау негізінде)

Авторлар: Шукан, А.

Зерттеудің мақсаты - ақпараттық технологиялар саласындағы қылмыстармен күресудің қылмыстық-құқықтық және криминологиялық құралдарын кешенді өңдеу, аталған қылмыстарды саралау, осы саладағы қылмыстық саясаттың өзекті мәселелерін тәжірибеде жүзеге асыруды талдау болып табылады

Ұсынған: Шукан Алия

Қаралулар саны: 318

7

Диссертациялар

Развитие автомобильных дорог Республики Казахстан на основе механизма государственно-частного партнерства

Авторлар: Аспанбетов, Д. А.

Целью диссертационной работы является решение народнохозяйственной задачи по повышению эффективности проектов государственно-частного партнерства в дорожном секторе Республики Казахстан

Ұсынған: Аспанбетов Дәулет Абайханұлы

Қаралулар саны: 103

8

Диссертациялар

Сұлтанбек Қожановтың қоғамдық-саяси және ғылыми-педагогикалық қызметі

Авторлар: Әбікей, А. М.

С. Қожановтың мемлекеттік және ғылыми-ұйымдастырушылық қызметтеріне деректік негізде ғылыми талдау жасау және оны оқу-тәрбие жүйесіне енгізудің әдістемесін дайындау

Ұсынған: Әбікей Арман Мұратұлы

Қаралулар саны: 131

9

Диссертациялар

О некоторых неравенствах τ измеримых операторов

Авторлар: Тлеулесова, А. М.

В диссертационной работе исследуются неравенства τ измеримых операторов, с использованием теорем математики

Ұсынған: Тлеулеcова Айгерім Мекемтасқызы

Қаралулар саны: 116

10

Диссертациялар

Мұнай-қыздырғыш қондырғыларының аппараттық жүйелерінің параметрлерін есептейтін бағдарламалық қамсыздандыруын құру

Авторлар: Ташенова, Ж. М.

Бұл диссертациялық жұмыстың мақсаты стратегиялық құрал-жабдықтарға, оның ішінде сырықтың негізгі құрылым элементтеріне әртүрлі жылу көздері әсер еткенде пайда болатын өзгермелі жылу механикалық күйлерді анықтау үшін қолданылатын арнайы есептеу алгоритмдерін, әдістерін және бағдарламалық қамтамасыз ету құру болып табылады

Ұсынған: Ташенова Жұлдыз Мұсағұлқызы

Қаралулар саны: 1191-10 дан 38

Іздеу нәтижелерін нақтылау