Жол қосу1-10 дан 36


Нәтижелері:

1

Диссертациялар

Азаматтық сот ісін жүргізудің ұлттық тіл принципі

Авторлар: Асылбекова, А. А.

Диссертациялық жұмыста азаматтық іс жүргізудегі ұлттық тіл принципінің маңыздылығы зерттелген

Ұсынған: Асылбекова Айгүл Ахметқызы

Қаралулар саны: 313

2

Диссертациялар

Разработка системы автоматизированного управления производством товарного магния

Авторлар: Бүрлібай, А. Ә.

Исследовательская работа заключается в модификации известных методов и разработке принципиально новых нетрадиционных подходов при разработке кинематических структур и алгоритмов программного управления узкоспециализированными манипуляционными роботами, устройствами для выполнения технологических процессов и операций производства товарного магния

Қаралулар саны: 89

3

Диссертациялар

Тарихи ескерткіштерді сақтауда өндірістік көздерінің антропогенді әсерлерін төмендетудің әдістерін жасау (Қ.А.Ясауи, Арыстанбаб және мешіттерінің мысалында)

Авторлар: Тойчибекова, Г. Б.

Диссертациялық жұмыста тарихи еcкеpткiштеpдiң caқтaлy меpзiмiн ұзapтyғa мүмкіндік беретін қорғаныс шаралары мен технологияларын пайдалану (Арыстанбаб және Қ. А. Ясауи кесенелерінің мысалында)

Ұсынған: Тойшыбекова Ғазиза Батиханқызы

Қаралулар саны: 92

4

Диссертациялар

Қылмыстық істер бойынша іс жүргізушілік келісім жасау кезендегі ерекше өндіріс

Авторлар: Балгынтаев, А. О.

Диссертациялық жұмыста Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы жүйесіне Америка Құрама Штаттары және өзге де батыс мемлекеттерінің қылмыстық сот төрелігі саласының тәжірибесі қарастырылған

Ұсынған: Балғынтаев Әсет Оралғазыұлы

Қаралулар саны: 126

5

Диссертациялар

Қазақстан Республикасындағы және кейбір шетелдердегі ұлттық саясат қалыптасуының теориялық-құқықтық аспектілері

Авторлар: Рустембекова, Д. К.

Диссертациялық жұмыста Қазақстан Республикасындағы және кейбір шетелдердегі ұлттық саясат қалыптасуының мәселелері зерттеледі

Ұсынған: Рүстембекова Динара Кенжебекқызы

Қаралулар саны: 102

6

Диссертациялар

Каталитическая гидрогенизация легкой фракции первичной каменноугольной смолы

Авторлар: Ахметкаримова, Ж. С.

Работа посвящена исследованию каталитической гидрогенизации легкой фракции первичной каменноугольной смолы, полученные результаты могут быть использованы при разработке технологического регламента и технико-экономического обоснования процесса каталитической переработки фракции переработки каменноугольной смолы

Ұсынған: Ахметкәрімова Жанар Саматқызы

Қаралулар саны: 208

7

Диссертациялар

Хинди тіліндегі шетел және кірме элементтер: салғастырмалы-типологиялық аспект

Авторлар: Бокулева, Б. С.

Диссертациялық жұмыста хинди тіліне енген шетел және кірме сөздерге салғастырмалы-типологиялық талдау жасалған

Ұсынған: Бокулева Бота Серікқанқызы

Қаралулар саны: 75

8

Диссертациялар

Центры окраски и нанодефекты в кристаллах LiF, облученных быстрыми ионами

Авторлар: Русакова, А. В.

Целью диссертационной работы является исследование процессов образования электронных центров окраски и нанодефектов в кристаллах LiF при облучении высокоэнергетическими тяжелыми и легкими ионами

Ұсынған: Русакова Fлена Викторовна

Қаралулар саны: 68

9

Диссертациялар

Қазақстанның кейбір өсімдіктерінің эфир майларын зерттеу және ұқсас фрагменттері бар жаңа гетероциклді қосылыстарды синтездеу

Авторлар: Айбульдинов, Е. К.

Қазақстан Республикасы аумағында кездесетін өсімдіктердің эфир майлары компоненттік құрамын зерттеу және биологиялық белсенді заттарға фрагменттері ұқсас гетероциклді қосылыстарды синтездеу

Ұсынған: С.Сейфуллин атындағы Алматы облыстық әмбебап кітапханасы (Талдықорған қ.)

Қаралулар саны: 116

10

Диссертациялар

АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесіндегі студенттерге академиялық қолдау көрсетудің ерекшеліктері

Авторлар: Абдыхалыкова, Ж. Е.

АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесіндегі студенттерге академиялық қолдау көрсету бағытының теориясы мен тәжірибесіне жан-жақты талдау жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Қаралулар саны: 3121-10 дан 36

Іздеу нәтижелерін нақтылау