Жол қосу1-10 дан 647


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


О. Сүлейменов феномені және оның Қазақстанның мәдени өміріндегі орны (тарихи талдау)

Авторлар: Сәтбай, Тастанбек Яхияұлы

Жұмыстың мақсаты: О.Сүлейменовтің әдеби, ғылыми шығармашылығы, теориялық ойлары мен қоғамдық қызметіне талдау жасау, түрлі зерттеулердегі теориялық және әдіснамалық ұстанымдарын анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


"Қызыл Қазақстан" журналы - Қазақстан тарихының дерек көзі (1921-1930 жж.)

Авторлар: Сатаева, Жеңіскүл Иманғалиқызы

Мақсаты - 1921-1930 жылдар аралығындағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелерінің "Қызыл Қазақстан" журналындағы ажыратылу деңгейін, баяндалуының сипатын, "Қызыл Қазақстан" журналының деректік құндылығын, бағыттылығы мен ерекшеліктерін объективті деректанулық тұрғыдан кешенді зерттеу болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Қазақстандағы кітапхана ісінің даму тарихы (1920-1960 жж.)

Авторлар: Асанова, Баян Сүлейменқызы

Диссертациялық жұмыста Қазақстандағы 1920-1960 жылдардағы кітапхана ісінің қалыптасуы және даму ерекшеліктері, оның материалдық базасы мен мамандармен қамтамасыз ету мәселелері қарастырылған

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


Қазақ публицистикасы жанрларының эволюциясы

Авторлар: Қамзин, Кәкен

Ізденіс барысында публицистика жанрларының фактографиялық, ақпараттық-талдамалық, көрнекі-бейнелегіш, философиялық, санаткерлік сипаттарының теориялық негіздемесін жасап шығару, журналистика жанрлары саласын өзіндік ерекшеліктері айқын, орнықты ғылым дәрежесіне көтеру міндеті алға қойылды

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

5

Авторефераттар


Образ мира в японской и казахской культурах: компаративистский анализ, An image of the world in Japanese and Kazakh cultures : a comparative analysis, Жапон мен қазақ мәдениеттеріндегі әлем бейнесі : салыстырмалы талдау

Авторлар: Мухтарова, Гайни Сейсеновна

Целью исследования является выявление универсальных закономерностей развития национальных культур и раскрытие общечеловеческих ценностей в японской и казахской культурах

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

6

Авторефераттар


Қазақ баспасөзіндегі оралмандар мәселесі: тарихи талдау (1991-2009 жж.)

Авторлар: Шуршитбай, Бейбитгул

Қазақ диаспорасының тарихи отаны Қазақстанға оралуы тарихын бүгінгі тарих ғылымы талабына сай, жаңа методологиялық көзқарас тұрғысынан талдау жасай отыра, баспасөзде оралмандар мәселесінің қозғалуын зерделеу басты мақсат болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


Роль СМИ в контексте обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан

Авторлар: Морозов, Антон Александрович

Автореферат посвящен исследованию роли СМИ в обеспечении национальной безопасности Республики Казахстан

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


"Еңбекші қазақ" газетінің қазақ әдеби тілін дамытудағы қызметі

Авторлар: Аралбаева, Бақыт Асылбекқызы

"Еңбекші қазақ" газетін зерттеу арқылы 20-жылдардағы тіл саясатын айқындау, әдеби тілдің даму барысы, газеттің термин қабылдаудағы ұстанған принципін, емле заңдылықтарын қалыптастырудағы қызметін және кейбір грамматикалық формаларды тұрақтандыру бастамасын көрсету көзделеді

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

9

Авторефераттар


Өңірлік мерзімді баспасөздің даму тенденциялары (қазақ тілді жарияланымдар бойынша)

Авторлар: Шынғысова, Назгүл Тұрсынбайқызы

Жұмыстың мақсаты: өңірлік мерзімді баспасөздің қалыптасып, даму тенденцияларын сараптап, жетілдіруге бағытталған авторлық тұжырымдар әзірлеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

10

Авторефераттар


Евразийское библиотечное пространство: теория и практика развития

Авторлар: Игумнова, Наталия Петровна

Целью работы является теоретико-методологическое исследование Евразийского библиотечного пространства, научный анализ и обобщение опыта его развития

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 647

Іздеу нәтижелерін нақтылау