Жол қосу



1-10 дан 602


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Қазақ және монғол тілдеріндегі сөйлем құрылысының ұқсастығы мен ерекшеліктері (жай сөйлем негізінде)

Авторлар: Абдикарим, Нурзия

Жұмыстың мақсаты - қазіргі қазақ және монғол тілдеріндегі жай сөйлемнің құрылысы, сөйлемнің типтік түрлерінің ұқсастықтары мен ерекшеліктерін көрсету арқылы олардың типологиялық заңдылықтарын ашу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Коммуникативтік акт шеңберіндегі төл сөздің семантика-интонациялық сипаты

Авторлар: Адаева, Алмагүл Дәненқызы

Зерттеудің мақсаты: төл сөздің түрлерінің құрылымдық-мазмұндық ерекшеліктерін және интонациялық ерекшеліктерін экспериментті-аудиторлық әдістер арқылы зерттеп, түрлі интонациялық параметрлерін белгілеп, әуен өрнегін сызу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Арнаулы сала тілін қалыптастырудың ғылыми-практикалық негіздері (мұнай және газ кенорындарын игеру мен пайдалану саласы терминдері бойынша)

Авторлар: Әбділманов, Алтынбек Әбутәліұлы

Еңбектің мақсаты: арнаулы сала тілінің ерекшеліктерін жасалу қағидаттары мен қолданылу модельдерінің негізінде көрсету

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


С. Мұқанов поэзиясындағы авторлық метафоралар (когнитивтік аспект)

Авторлар: Кәрібаева, Саягүл Елтайқызы

Зерттеу мақсаты - С. Мұқанов поэзиясындағы авторлық метафоралардың когнитивтік негізін айқындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

5

Авторефераттар


Тілдік бірліктердің қатысымдық табиғаты (Ғ. Мүсірепов шығармалары бойынша)

Авторлар: Оспанов, Едилбай Тулебаевич

Еңбектің мақсаты: Ғ. Мүсіреповтің шығармалары бойынша тілдік бірліктердің қатысымдық мағынасын талдау арқылы тілдік қатынасты жүзеге асыратын коммуникативтік акт ерекшеліктерін зерделеп тану

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

6

Авторефераттар


Неміс-қазақ тілдеріндегі еліктеуіш және бейнелеуіш сөздердің лексика-семантикалық, коммуникативтік-прагматикалық сипаты

Авторлар: Зукай, Шырынгүл

Зерттеудің мақсаты: неміс және қазақ тілдеріндегі еліктеуіш және бейнелеуіш сөздердің лексика-семантикалық сипаты мен коммуникативтік-прагматикалық қолданысын салғастыра зерттеп, олардың жалпы жақтары мен өздеріне тән ерекшеліктерін анықтап, саралау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


Қазақ және түрік әйел антропонимиясы

Авторлар: Бигельдиева, Молдир Махаббатовна

Жұмыстың мақсаты: түрік және қазақ тілдеріндегі әйел антропонимдерінің қалыптасуы, тілдік құрылымы мен құрылысын, лексико-семантикалық ерекшеліктері мен ұқсастықтарын, халық ауыз әдебиеті шығармаларындағы әйел есімдері, етістік тұлғалы әйел есімдері, ресми емес есімдер және құрылымы мен жасалау жолдарын ашып көрсету

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


Қазақ тіліндегі "уақыт" ұғымының тілдік парадигмасы

Авторлар: Жаңабекова, Айман Әбділдәқызы

Мақсаты: қазақ тіліндегі уақыт ұғымының тілдік жүйесін құрайтын барлық лексикалық, грамматикалық бірліктерді анықтап және айқындалған тілдік бірліктерді тұтас бір парадигма ретінде көрсету, олардың осы парадигмалық жүйені қалыптастырудағы лексика-семантикалық және функционалды-грамматикалық ерекшеліктері мен заңдылықтарын ашу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

9

Авторефераттар


Қазақ тіліндегі түбір сөздердің үнемделуі

Авторлар: Оданова, Сағира Амангелдіқызы

Жұмыстың мақсаты: қазақ тіліндегі түбірлердің ықшамдалу себептерін аңықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

10

Авторефераттар


Қазақ терминологиясындағы жүйелілік мәселесі

Авторлар: Шыныбекова, Айгуль Кулшаевна

Жұмыстың мақсаты - қазақ терминологиясындағы жүйелілік мәселелеріне лексика-семантикалық бағытта термин жасау тәсілдерінің талдап көрсету

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)




1-10 дан 602

Іздеу нәтижелерін нақтылау