Жол қосу1-10 дан 1518


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Музей жәдігерлері тарихи дереккөз ретінде (Қазақстан музейлері негізінде)

Авторлар: Райымхан, Кулзия Набиқызы

Зерттеу мақсаты: Қазақстан музейлері жәдігерлерін тарихи дереккөз ретінде деректану ғылымы тұрғысынан зерттеу, олардан тарихи мәліметтер ала білу әдістерін саралап көрсету

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Орта Азия қазақтары (тарихи-этнографиялық зерттеу)

Авторлар: Қалшабаева, Бибизия Кенжебекқызы

Мақсаты: Орта Азия республикаларында қазақтардың қоныстану тарихын, олардың орналасуын, санын, рулық құрамын, тұрмысы мен мәдениетіндегі этнографиялық ерекшеліктерін, бөгде ортадағы өзара ықпалдастықтың диаспора мәдениетіне тигізетін әсерін талдау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы кезеңіндегі Қазақстан тарихының тарихнамасы (1941-2010 жылдар)

Авторлар: Қарсыбаева, Жұлдыз Алпысқызы

Зерттеу мақсаты: 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы кезеңіндегі Қазақстан тарихының кеңестік және қазақстандық тарихнамада қарастырылуын кешенді талдау, ондағы негізгі қалыптасқан тұжырымдарды, көзқарастарды зерттеп, талдау және көрсету

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


Патшалық Ресейдің отарлау кезеңіндегі Жаркент уезі: саяси және әлеуметтік-экономикалық тарихы (1882-1917 жж.)

Авторлар: Қыраубаева, Мөлдір Жақыпбекқызы

Зерттеу мақсаты: жер көлемі Дания немесе Нидерланды сияқты Еуропалық мемлекеттердің орналасқан аумағына тең Жаркент уезінің 1882-1917 жылдар аралығындағы саяси экономикалық және әлеуметтік тарихын нақты мұрағаттық және басқа дерек көздері арқылы зерттеуге алу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

5

Авторефераттар


ХІХ ғасырдың екінші жартысы - ХХ ғасырдың басындағы Оңтүстік Қазақстан өңіріндегі сауда жүйесінің дамуы (Сырдария облысы материалдарының негізінде)

Авторлар: Сейдыбаева, Бибинур Шукираловна

Зерттеу мақсаты: 1850-1917 жж. аралығындағы Қазақстанның оңтүстік аймағындағы сауда жүйесінің қалыптасу және даму тарихын кешенді зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

6

Авторефераттар


Жетісу облысындағы қазақ және қырғыз халықтарының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі

Авторлар: Тлеубаев, Шамек Баянович

Жетісудағы қазақ және қырғыз халықтарының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісін мұрағат құжаттары мен материалдарын, көтерілісті көзімен көрген куәгерлердің естеліктері дерек ретінде ғылыми айналымға тартып, осы уақытқа дейін жарық көрген ғылыми зерттеу еңбектерге сүйене отырып оны тарихи объективтілік тұрғыдан талдау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


Шежіре - тарихи-этнографиялық дерек көзі

Авторлар: Тургунбаев, Ерлан Мухамеджанович

Зерттеу мақсаты шежірені тарихи және этнографиялық дерек ретінде талдау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


Социально-экономическое и политическое развитие государств Центральной Азии в конце ХХ - начале ХХІ вв.

Авторлар: Абдрахманов, Аскар Сауытбекулы

Диссертация посвящена истории социально-экономического и внутриполитического развития центральноазиатских государств в 1999 - 2007 гг.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

9

Авторефераттар


История военного продвижения и закрепления Российской империи в северном регионе Казахстана (вторая половина XVIII - первая треть ХІХ в.)

Авторлар: Шалгимбеков, Айбек Батырханович

В диссертации иследуется процесс вхождения северных регионов Казахстана в состав России

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

10

Авторефераттар


Перспективы и развитие идеи евразийства в современной истории Казахстана

Авторлар: Ауанасова, Камилла Мусировна

Цель исследования - исследовать развитие современной идеи евразийства в контексте историко-культурной связи с евразийством, изучить перспективы и роль идеи евразийства в современной истории Казахстана и интеграционных процессах на территории СНГ

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 1518

Іздеу нәтижелерін нақтылау