Жол қосу1-10 дан 5735


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Қазақ драматургиясы Рымғали Нұрғали зерттеулерінде

Авторлар: Беркенова, Рабиға Ағабекқызы

Жұмыс мақсаты: академик Р. Нұрғалидың қазақ драматургиясының тарихын, теориясын, жанрлық жүйесін, поэтикасын, даму үрдісін зерттеген еңбектерінің ғылыми маңызын анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ прозасының көркемдік әлемі (повестер мен әңгімелер)

Авторлар: Балтабаева, Гауһар Саядылқызы

Мақсаты: Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ прозасындағы соны тақырыптық ізденістер мен жанрлық-поэтикалық үрдістерді ғылыми тұрғыдан зерделеу арқылы прозалық шығармалардағы авторлық таным, стильдік даралық пен ортақ тақырыптық сипаттарды айқындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Қазақ поэзиясындағы мүшәйра жанры (генезис, жанр, поэтика)

Авторлар: Абилхайыров, Нурмухамед Зияудинұлы

Мақсаты: жазба түрінде пайда болған мүшәйра жанрының қазақ әдебиетіндегі алатын орнын, ерекшелігін, пайда болу, даму жолдарын жүйелі талдау, Шығыс дәстүріндегі шайырлық поэзия өкілдерінің шығармашылығын ғылыми тұрғыдан бағалау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


Қазақ прозасындағы этнографиялық және фольклорлық сарындар

Авторлар: Таңжарықова, Алуа Василийқызы

Негізгі мақсаты қазақ прозасындағы фольклорлық, этнографиялық сарындардың көркемдік рөлін ашу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

5

Авторефераттар


Шәді Жәңгірұлының діни, тарихи дастандары

Авторлар: Абдигапбарова, Жанар Жаксыбековна

Зерттеу мақсаты: Шәді Жәңгірұлының өмірін, әдеби мұрасын зерттеп-зерделеу, тану. Сөйтіп, ақын шығармаларын бүгінгі күн тұрғысынан қарастырып, оның қазақ әдебиетіндегі орнын анықтау, ақын, азамат ретіндегі өмірлік дүниетанымына ден қою

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

6

Авторефераттар


Қазақ поэзиясындағы діни-исламдық дүниетаным шығармаларының тарихи-әдеби сипаты (ХІХ-ХХ ғғ. және ХХІ ғ. басы)

Авторлар: Сейткулова, Айгуль Турлаужановна

Мақсаты: ХІХ-ХХ ғғ. және ХХІ ғ. басындағы қазақ поэзиясы шығармаларының үздіксіз жалғасқан тарихи-әдеби сипатын жаңаша зерделеу. Тарихи-әдеби үдеріс желісіндегі дәстүрлі ақындық және кәсіби жазба поэзия шығармаларындағы діни-исламдық дүниетаным ықпалдастығы, жалғастығы лирикалық-дидактикалық және эпикалық жанрлардың поэтикалық ерекшеліктері аясында қарастырылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


Сарбас Майкөтұлы және оның ақындық ортасы

Авторлар: Егембердиева, Бәтес Шәйменқызы

Зерттеуде С. Майкөтұлының өмір деректерін, ақындық ортасы мен дәстүр жалғастығын, ХІХ-ХХ ғасырда Жетісуда өмір сүрген ақын-жыраулардың шығармашылығын зерттеу, ақынның айтыстағы әдіс-тәсілдерін айқындау, айтыс-қағыстары мен өзге де туындыларын поэтикалық тұрғыда саралау көзделген

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


Шерхан Мұртаза шығармашылығындағы көркемдік таным және авторлық концепция

Авторлар: Көпбаева, Меруерт Рахымбайқызы

Жұмыстың негізгі мақсаты - көрнекті қаламгердің жазушылық шеберлігі мен шығармашылық даралығын көркемдік таным және авторлық концепция тұрғысынан қарастыру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

9

Авторефераттар


Асқар Тоқмағамбетов шығармаларындағы заман шындығы (кейіпкер және көркемдік жинақтау)

Авторлар: Дауренбаева, Айсулу Алиповна

Диссертациялық жұмыстың мақсаты - Асқар Тоқмағамбетовтың шығармашылығы, оның қалыптасу, кемелдену кезеңдерін, поэзиясына негізгі арқау еткен тақырыптарды игерудегі мүмкіндігі мен ізденістерін, жетістіктерін бүгінгі күн тұрғысынан зерделеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

10

Авторефераттар


Рамазан Тоқтаров романдарының поэтикасы

Авторлар: Көкенова, Айнагүл Қожаназарқызы

Жұмыстың мақсаты - Рамазан Тоқтаров романдарының поэтикасы жанрлық, көркемдік және тарихи-әдеби негізінің қуаттылығымен өзіне назар аудартатынын, сол арқылы өзінің даралық стилімен ерекшеленетінін айқындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 5735

Іздеу нәтижелерін нақтылау