Жол қосу1-10 дан 5853


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Историко-культурологические взгляды Сакена Сейфуллина

Авторлар: Багдатова, Сауле Ахметовна

Объект исследования - исторический период формироваия и развития историко-культурологических взглядов Сакена Сейфуллина

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Сәбит Мұқанов - қазақ әдебиеті тарихын зерттеуші

Авторлар: Ахмет, Күләш Садыққызы

Еңбектің мақсаты: С. Мұқановтың қазақ әдебиеті тарихы жайында әр жылдары жазылған еңбектерін тақырып-тақырыпқа жүйелеп, дүниетанымымен тығыз байланыста арнайы қарастыру, С. Мұқановты әдебиет тарихшысы ретінде орнын айқындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Бейсембай Кенжебаев және сұлтанмахмұттану мәселелері

Авторлар: Мұсаханова, Рысалды Әсілханқызы

Еңбектің мақсаты: Б. Кенжебаевтың С. Торайғыров өмірі мен шығармашылығына байланысты жазған ғылыми еңбектерін, зерттеулері мен әдеби-сын мақалаларын ғылыми тұрғыдан жүйелей, сараптай, талдай отырып, ғалымның сұлтанмахмұттанудағы негізқалаушылық қызметін айқындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


Майлықожа Сұлтанқожаұлының шығармашылық мұрасы

Авторлар: Жаппаркулова, Анар Абусайылқызы

Зерттеудің мақсаты: ХІХ ғасырдағы қазақ поэзиясының көрнекті өкілі Майлықожа шығармаларындағы дәуір шындығының көрінісін, өлеңдерінің жанрлық ерекшеліктерін, ондағы дәстүрлі сюжеттер мен шығыстық сарындарды түрлендіріп дамытудағы ақын шеберлігін, ақынның қазақ әдебиеті тарихында алатын орнын белгілеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

5

Авторефераттар


Кенен Әзірбаевтың әдеби шығармашылығы

Авторлар: Өтен, Айгүл Жақсылыққызы

Зерттеу мақсаты ХХ ғасырда өмір сүрген ақын К. Әзірбаевтың шығармаларын жүйелеу, олардың қазақ әдебиеті тарихы аспектісінде дәуірлік сипаттарын айқындау және тақырыптық, көркемдік өрнектеріне талдау жасау, сол арқылы тұтастай ғылыми баға беру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

6

Авторефераттар


Түркі халықтары жырларындағы ортақ эпикалық дәстүр ("Алпамыс", "Қобыланды", "Жаныш, Байыш", "Эр Табылды", "Баттал Ғази", "Данишменд Ғази" жырлары негізінде)

Авторлар: Шабан, Айдогду

Зерттеу мақсаты: қазақ, қырғыз және түрік халықтарының "Алпамыс", "Қобыланды", "Жаныш, Байыш", "Эр Табылды","Баттал Ғази", "Данишменд Ғази" сынды жырларына типологиялық салыстыру жүргізіп, осы алты жырдағы ортақ сарындарға тоқталып, түбі бір туысқан халықтар жырларындағы дәстүр жалғастығын барынша ашып көрсету

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


"Оғыз-наме" - кітаби эпос ескерткіші

Авторлар: Сарбасов, Болатхан Серғазыұлы

Зерттеу мақсаты: "Оғыз-намені"кітаби эпос ескерткіші ретінде зерттеу, оның фольклорлық сипатын дәлелдеу, мәтіндегі фольклорлық сарындар мен образдардың қолданылу ерекшеліктерін сипаттау, ескерткіштің жалпытүркілік руханияттағы орны мен рөлін көрсету

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


Ә.Кекілбаев пен Б.Нұржекеев шығармаларындағы ұлттық менталитет

Авторлар: Турысбекова, Асем Ериковна

Жұмыстың мақсаты: ұлттық менталитеттің теориялық, тарихи-философиялық негіздері шынайы өмірдің арнасынан сүзіп алынған Ә. Кекілбаев пен Б. Нұржекеев әңгіме, повесть, романдарындағы кейіпкерлер болмысынан тауып, ұлттық менталитеткөріністерін байыптау.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

9

Авторефераттар


Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ балалар лирикасы (1991-2005)

Авторлар: Қоныс, Лира Бөкейханқызы

Зерттеу мақсаты - тәуелсіздік кезеңіндегі балалар лирикасының көркемдік әлемін айқындап, ізденістерді соны серпінмен таразылау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

10

Авторефераттар


Міржақып Дулатұлының әдеби публицистикалық мұрасы

Авторлар: Күзембаев, Жамбыл Елемесұлы

Жұмыстың мақсаты: Міржақып Дулатұлының әдеби публицистикасының тақырыптық ерекшелігі мен көркемділік құндылық шеберлігін анықтау, әдеби тіл ерекшелігіне ғылыми талдау жасап, оған тарихи бойлау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 5853

Іздеу нәтижелерін нақтылау