Жол қосу1-10 дан 580


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Стратификационная система современного общества Казахстана

Авторлар: Асылханова, Гульнар Жанабековна

Объектом исследования являются стратификационные процессы общества

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Формирование славянского населения в Казахстане (численность, миграционный процесс в конце ХІХ-ХХ вв.)

Авторлар: Жангуттин, Бауржан Олжабаевич

Работа посвящена исследованию миграционной политики государства и населения бывшего Советского Союза

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Мұқағали Мақатаевтың дүниетанымындағы өмір мәні мәселесі (тарихи-философиялық талдау)

Авторлар: Сембаева, Гүлнар Маликқызы

Зерттеудің мақсаты: ақын М. Мақатаев шығармашылығын философия тарихы қағидаларының негізінде зерттеу арқылы оның дүниетанымының өзегін құрайтын өмір мәні мәселесін жан-жақты талдаудан өткізу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


Қазақ философиясы тарихындағы Майлықожа дүниетанымының орны

Авторлар: Омаров, Жакен Қазыбекұлы

Жұмыстың мақсаты: Майлықожа Сұлтанқожаұлының адамгершілік ілімін тарихи-философиялық талдау жасау, оның философиясындағы адамгершілік құндылықтардың мәнін айшықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

5

Авторефераттар


Жаһандану жағдайындағы ұлттық рухани құндылықтардың қалыптасуы мен дамуының ерекшеліктері: әлеуметтік-философиялық талдау

Авторлар: Әбуов, Әміреқұл Ергешұлы

Зерттеу мақсаты: даму үдерісіндегі және жаһандану жағдайындағы ұлттық рухани құндылықтарды әдіснамалық талдау және әсер ету факторымен рухани құндылықтың өзгеру үдерісін зерделеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

6

Авторефераттар


Қазіргі ғылымның гуманизациясы мәселесі (философиялық талдау)

Авторлар: Қабдрахманова, Фаийна Қанатқызы

Жұмыс мақсаты: қазіргі ғылым гуманизациясының көпқырлы мәселесін философиялық рефлексия деңгейінде зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


Қазақ философиясындағы еркіндік идеясы (XVII ғ. соңы - ХХ ғ. басы)

Авторлар: Қоңырбаева, Күлсия Мағражқызы

Еңбектің мақсаты: дәстүрлі қазақ дүниетанымындағы және XVII ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басындағы қазақ ойшылдарының еркіндік идеясын философиялық тұрғыдан талдау және қазақ халқының ұлттық идеясымен тарихи сабақтастығын көрсету

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


Сұлтан Велед көзқарасындағы дүниетанымдық және моральдық негіздер

Авторлар: Файзулла, Гулназ Файзуллақызы

Мақсаты: Сұлтан Велед көзқарасындағы дүниетанымдық және моральдық негіздерге тарихи-философиялық талдау жасау, оның философиясындағы адамгершілік құндылықтардың мәнін айшықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

9

Авторефераттар


Қазіргі Қазақстан қоғамындағы бұқаралық сана көріністері мен даму ерекшеліктері

Авторлар: Қаңтарбаева, Жанна Орынбасарқызы

Жұмыстың мақсаты: бұқаралық сана мазмұны мен ерекшеліктеріне және оның қазіргі қазақстандық қоғамдағы дамуы мен қалыптасуына әлеуметтік-философиялық талдау жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

10

Авторефераттар


Қазақ дүниетанымындағы махаббат феномені

Авторлар: Тоқсанбаева, Гүлдана Ержанқызы

Мақсаты: рухани мәдениетіміздегі ата-бабаларымыздың дәстүрлі дүниетанымын шығыстық-көшпелілік архетиптер мен менталитет бойынша философиялық-теориялық тұрғыдан ашып, махаббат феноменін арнайы зерттеу объектісі ретінде бөліп алып, парасатты ой елегінен өткізіп, мәнін ашу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 580

Іздеу нәтижелерін нақтылау