Жол қосу1-10 дан 143


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Зороастризм идеяларының онтологиялық бастаулары: дінтанулық талдау

Авторлар: Оспанов, Сапар Имангалиевич

Зерттеу мақсаты: зороастризмдік дүниетаным идеяларының онтологиялық бастауларын сана болмысы, әлеуметтік қатынастар және даналық тұрғыларынан ашып көрсетуге болатынын дәлелдеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Қазақстанның солтүстік аймағындағы ислам діні: тарихи талдау (ХІХ ғ.- ХХ ғ. басы)

Авторлар: Сейтказина, Құралай Отаубаевна

Жұмыстың мақсаты: Қазақстанның солтүстік аймағындағы ислам дінінің ХІХ-ХХ ғғ. басындағы жағдайына жан-жақты тарихи талдау жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Қазақстандағы жаңа діни бірлестіктер және ұлттық қауіпсіздік мәселесі

Авторлар: Борбасова, Қарлығаш Молдағалиқызы

Жұмыстың мақсаты: Қазақстандағы жаңа діни бірлестіктердің қоғам мен мемлекеттің бірегейлігіне әсері мен ұлттық қауіпсіздікке ықпалын көрсету

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


Исламдағы сунна ілімінің мәдени-тарихи орны

Авторлар: Сейтбеков, Смаил Сүйерқұлұлы

Жұмыстың негізгі мақсаты - Исламдағы сунна ілімін, оның қалыптасуы мен даму ерекшеліктерін діни-философиялық негіздерін айқындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

5

Авторефераттар


Ислам әлеуметтік-экономикалық жүйесінің діни-философиялық негіздері

Авторлар: Мейрбаев, Бекжан Берікбайұлы

Зерттеу жұмысының мақсаты: ислам әлеуметтік-экономикалық жүйесін діни-философиялық тұрғыдан зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

6

Авторефераттар


Қазақ руханиятындағы ислам құндылықтары

Авторлар: Бейсенов, Бағдат Қабылдаұлы

Зерттеу мақсаты: қазақ руханиятындағы исламның орны мен рөлін, қазақ қоғамдық ой-санасындағы исламның ахлақтық нормаларының көріністерін көрсету

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


Қазіргі Үнді дүниетанымындағы құдайлар пантеонының орны және даму ерекшеліктері (дінтанулық талдау)

Авторлар: Кокеева, Дарига Молдагалиевна

Зерттеу мақсаты: Үнді дүниетанымындағы құдайлар пантеонының орны мен даму ерекшеліктерінің дүниетанымдық негіздерін, сипатын баса көрсетіп, діни-философиялық, теориялық зерттеуді заманауи талаптарына сай талдау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


Ислам в истории и культуре казахского общества (XVIII - начале ХХ вв.)

Авторлар: Нургалиева, Агила Мустахимовна

Данная работа посвящена систематизированному исследованию истории исламизации казахского этноса и роли в этом процессе внешних и внутренних факторов

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

9

Авторефераттар


Ұлттық менталитеттің діни негіздері

Авторлар: Шубаева, Ултай Кудайбергеновна

Мақсаты: Қазақ елінде өмір сүрген діни сенім негіздерін жан-жақты зерттеу, оның ұлттық менталитетте сипат алуын философиялық-дінтанушылық тұрғыдан талдау жасау және діни-рухани келісімнің мемлекеттік дәрежеде нығаюына нақтылы ұсыныстар беру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

10

Авторефераттар


Распространение манихейства в Центральной Азии

Авторлар: Торланбаева, Кенже Ускенбаевна

Объектом исследования является изучение концепции миссионерской деятельности манихеев в Центральной Азии

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 143

Іздеу нәтижелерін нақтылау