Add Row1-10 from 525


Results:

1

Abstracts


Патоморфологические и клинические особенности патологии легких при пре- и перинатальных потерях в регионе Приаралья

Author: Орынбасаров, Серик Орынбасарович

Цель исследования : изучить клинико-морфологические особенности легких плодов и новорожденных детей Приаралья, умерших в перинанатальном периоде при синдроме дыхательных расстройств

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

2

Abstracts


Қазақстандағы 1970-1999 жылдар аралығындағы көші-қон (миграция) просестерінің тарихы

Author: Найманбаев, Бекмұрат Рахымбердіұлы

3

Abstracts


Қазақ Автономиялық Кеңестік Социалистік Республикасының қаржы жүйесінің құрылуы және қаржылық мекемелердің республиканы қаржыландырудағы іс-шаралары (1920-1932 жж.): тарихи аспект

Author: Нурпеисова, Бақыт Еслямбековна

4

Abstracts


Технологические приемы возделывания донника в рисовом севообороте в условиях Приаралья

Author: Нурымова, Раушан Дуйсеновна

5

Abstracts


Арал өңірінде табиғи-шаруашылық кешенді экологиялық орнықты дамытудың ғылыми негізі

Author: Нұрғызарынов, Айжігіт

6

Abstracts


Использование возвратных вод для орошения гибридных тополей и люцерны в условиях Приаралья

Author: Отарбаев, Бауыржан Сырмагамбетович

7

Abstracts


Түркі тілдеріндегі сингармониялық варианттар мен параллельдер

Author: Раева, Гүлзат Мағауияқызы

8

Abstracts


Оценка иммуногенетического статуса детей , проживающих в регионе экологического бедствия Приаралья

Author: Сагатбаева, Нургуль Абаевна

9

Abstracts


Қазақ фразеологизмдерінің стильдік саралануы

Author: Сарекенова, Қарлығаш Құрманғалиқызы

10

Abstracts


Сот-тергеу, әкімшілік органдары кеңстік зорлық-зомбылық шараларын жүзеге асырушы: тарихы және сабақтары (1925-1932 жылдар)

Author: Саржанова, Самал Сағнайқызы
up

1-10 from 525

UPDATE RESULTS