Добавить строку1-10 из 152


Результатов:

1

Авторефераты


Системные преобразования межбюджетных отношений в Казахстане (на примере местного бюджета Мангистауской области)

Автор: Абдешов, Даулен Дорал - улы

2

Авторефераты


Формирование и развитие рыночной системы ценообразования на продукцию предприятий перерабатывающей сферы АПК Казахстана (на материалах Мангистауской области)

Автор: Сухова, Галина Серафимовна

3

Авторефераты


Денсаулық сақтау саласын басқарудың ұйымдастырушылық-экономикалық механизмін жетілдіру (ОҚО мысалында)

Автор: Тайбек, Жазира Қойшыманқызы

4

Авторефераты


Гигиеническая оценка состояния окружающей среды и здоровья населения региона нефтегазового комплекса Мангистауской области

Автор: Утесинов, Бекмурат Бухарович

5

Авторефераты


Оптимизация транспортно-логистической цепи поставок грузов (на примере порта Актау)

Автор: Чажабаева, Маржан Маликовна

6

Авторефераты


Тұрғын үй нарығының даму жағдайы (Маңғыстау облысы материалында)

Автор: Қонысбаева, Айымжан Айтуаровна

Зерттеудің мақсаты тұрғын үй нарығындағы субъектілер мен объектілердің қызмет етуіндегі қиыншылықтар, кемшіліктердің анықталуы негізінде тұрғын үй нарығын әрі қарай жетілдіре отырып, дамытудың экономикалық механизімін әзірлеу

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

7

Авторефераты


Жылқы тұқымдарының ұрығын сақтау мен сұйылту орталарын жетілдіру

Автор: Тугельбаева, Айнакул Кенесбайқызы

Зерттеудің негізгі мақсаты жылқы шаруашылығында қолдан ұрықтандыру технологиясын жетілдіруде ұрықтап әбден қатыруда хитозан сукцинатын синтетикалық ортада пайдалану арқылы ұрық сапасын сақтап, ұрық микрофлорасын арттыруда, асыл тұқымды айғыр ұрығының доза шығымы мен биенің ұрықтануына әсерін анықтау

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

8

Авторефераты


Разработка гелиотехнологии разогрева и сбора амбарной нефти (на примере "Узень" Мангистауской области)

Автор: Юнусов, Нусратулла Хайрулович

Цель работы: разработать экологически эффективную энергосберегающую гелиотехнологию разогрева и сбора амбарной нефти

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

9

Авторефераты


Повышение эффективности экономического роста (на материалах Мангистауской области)

Автор: Жанбырбаева, Саним Мамановна

Предметом исследования являются процессы экономического роста и факторы, влияющие на повышение его эффективности

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

10

Авторефераты


Асқар Тоқмағамбетов шығармаларындағы заман шындығы (кейіпкер және көркемдік жинақтау)

Автор: Дауренбаева, Айсулу Алиповна

Диссертациялық жұмыстың мақсаты - Асқар Тоқмағамбетовтың шығармашылығы, оның қалыптасу, кемелдену кезеңдерін, поэзиясына негізгі арқау еткен тақырыптарды игерудегі мүмкіндігі мен ізденістерін, жетістіктерін бүгінгі күн тұрғысынан зерделеу

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)
1-10 из 152

УТОЧНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ