Жол қосу1-10 дан 525


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Патоморфологические и клинические особенности патологии легких при пре- и перинатальных потерях в регионе Приаралья

Авторлар: Орынбасаров, Серик Орынбасарович

Цель исследования : изучить клинико-морфологические особенности легких плодов и новорожденных детей Приаралья, умерших в перинанатальном периоде при синдроме дыхательных расстройств

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Қазақстандағы 1970-1999 жылдар аралығындағы көші-қон (миграция) просестерінің тарихы

Авторлар: Найманбаев, Бекмұрат Рахымбердіұлы

3

Авторефераттар


Қазақ Автономиялық Кеңестік Социалистік Республикасының қаржы жүйесінің құрылуы және қаржылық мекемелердің республиканы қаржыландырудағы іс-шаралары (1920-1932 жж.): тарихи аспект

Авторлар: Нурпеисова, Бақыт Еслямбековна

4

Авторефераттар


Технологические приемы возделывания донника в рисовом севообороте в условиях Приаралья

Авторлар: Нурымова, Раушан Дуйсеновна

5

Авторефераттар


Арал өңірінде табиғи-шаруашылық кешенді экологиялық орнықты дамытудың ғылыми негізі

Авторлар: Нұрғызарынов, Айжігіт

6

Авторефераттар


Использование возвратных вод для орошения гибридных тополей и люцерны в условиях Приаралья

Авторлар: Отарбаев, Бауыржан Сырмагамбетович

7

Авторефераттар


Түркі тілдеріндегі сингармониялық варианттар мен параллельдер

Авторлар: Раева, Гүлзат Мағауияқызы

8

Авторефераттар


Оценка иммуногенетического статуса детей , проживающих в регионе экологического бедствия Приаралья

Авторлар: Сагатбаева, Нургуль Абаевна

9

Авторефераттар


Қазақ фразеологизмдерінің стильдік саралануы

Авторлар: Сарекенова, Қарлығаш Құрманғалиқызы

10

Авторефераттар


Сот-тергеу, әкімшілік органдары кеңстік зорлық-зомбылық шараларын жүзеге асырушы: тарихы және сабақтары (1925-1932 жылдар)

Авторлар: Саржанова, Самал Сағнайқызы
1-10 дан 525

Іздеу нәтижелерін нақтылау