1

Кітап

Кочевники

Авторлар: Есенберлин, И.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Көшіріліп алынулар саны: 2
Қаралулар саны: 15

2

Кітап

Полк особого назначения

Авторлар: Арцишевский , А.

Дается повествование о судьбе фронтовика-казахстанца, одолевшего войну и вернувшегося к мирной жизни

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы

Көшіріліп алынулар саны: 0
Қаралулар саны: 37

3

Кітап

Кочевники

Авторлар: Есенберлин, И.

Историческая трилогия рассказывает об историческом прошлом казахского народа с XV века до середины XIX века. В нем показан процесс объединения казахских племен после распада империи Тимура, борьба с иноземными завоевателями и дается историческое обоснование добровольного присоединения в XVІІІ веке Казахстана к России

Ұсынған: Есенберлин Ілияс

Көшіріліп алынулар саны: 0
Қаралулар саны: 6

4

Кітап

Рабочие союзы в Северной Америке

Авторлар: Вигуру , Л.

Данная работа посвящена социально - экономическому развитию США рубежа XIX - XX вв., особенно внимание уделено деятельности монополий и рабочих союзов

Ұсынған: Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы әмбебап кітапханасы (Семей қ.)

Қаралулар саны: 4

5

Кітап

Исповедь сердца

Авторлар: Гундарев , В.

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы

Көшіріліп алынулар саны: 0
Қаралулар саны: 5

6

Кітап

Өмір тағылымдары

Авторлар: Қирабаев Серік

Бұл кітап көп жасап, көп адамдармен араласқан, тәлім алған адамның естеліктері түрінде жазылған.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)

Қаралулар саны: 4

7

Кітап

Қаны таза халықтың жаны таза

Авторлар: Жолдасбеков, М.

Ұсынған: Жолдасбеков Мырзатай Жолдасбекұлы

Көшіріліп алынулар саны: 0
Қаралулар саны: 5

8

баспасөз

Конституция - Қазақстанның даму стратегиясына негiз

Авторлар: Рогов, И. И.

Ұсынған: Рогов Игорь Иванович

Қаралулар саны: 5

9

баспасөз

«Қазақстан Конституциясы – әлеуметтік құндылықтар негізі»

Авторлар: Рогов, И. И.

Ұсынған: Рогов Игорь Иванович

Қаралулар саны: 10

10

баспасөз

Қазақстанда конституциялық бақылаудың қалыптасуы мен дамуы

Авторлар: Рогов , И. И.

Ұсынған: Рогов Игорь Иванович

Қаралулар саны: 3