1

Көрсетілмеген

История Казахстана в русских источниках ХVІ-XХ вв.

В данный том вошли документы с 1827 по 1867 г. о султанах, биях, старшинах, относящихся к Сибирскому ведомству и обладавших авторитетом и влиянием в казахской степи.

Көшіріліп алынулар саны: 176(5)
Қаралулар саны: 1427(366)

2

Көрсетілмеген

Аққыз

Авторлар: Сейдімбек, Ақселеу

Жинаққа жазушы халықтың тарихы мен өмір салтына негізделген ата-баба арманының мәні мен сәні сөз болады.

Көшіріліп алынулар саны: 1796(29)
Қаралулар саны: 7753(81)

3

Кітап

Оразаға қарсы мақала, әңгімелер жинағы

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)

Қаралулар саны: 1226(53)

4

Кітап

Материалы по истории Казахской ССР (1741-1751 гг.)

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)

Қаралулар саны: 173(39)

5

Кітап

Материалы по истории Казахской ССР (1785-1828 гг.)

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)

Қаралулар саны: 230(34)

6

Көрсетілмеген

Муза

Авторлар: Мұқанова, Роза

Жазушының бұл жинағында соңғы кездері жазған әңгімелері мен театр сахналарында қойылып жүрген драмалық хикаяттары топтастырылған

Ұсынған: Мұқанова Роза

Қаралулар саны: 712(33)

7

Көрсетілмеген

Семь поэтов Востока

Көшіріліп алынулар саны: 4(2)
Қаралулар саны: 56(32)

8

Кітап

Түрік-моңғол мифологиясы

Авторлар: Тойшанұлы, Ақеділ

Еңбекте қазақ пен моңғол материалы негізге алына отырып, түрік-моңғол халықтарының мифологиясы өзара әрі әлемдік үлгілермен кешенді салыстырылып, космогониялық мифтердегі үндестіктер мен ерекшеліктер, тарихи-стадиялық кезеңдер шынайы айқындалған

Ұсынған: Тойшанұлы Ақеділ

Қаралулар саны: 106(30)

9

Көрсетілмеген

Ойлау туралы ойлау

Авторлар: Иманқұл, Н. Н.

Бұл оқу кітабында логикалық пен тарихилық диалектикасының принципіне негізделе отырып, философия тарихындағы ойлаудың маңызды кезеңдерінің логикасы қарастырылады.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Көшіріліп алынулар саны: 88(14)
Қаралулар саны: 508(29)

10

Кітап

Сөз семантикасы: лексикография, семасиология, терминология, Семантика слова: лексикография, семасиология, терминология

Бұл республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары тіл тарихы және лексикология, тілдік тұлғаны қалыптастыру мәселесі, қазіргі қазақ тілінің бүгінгі таңдағы өзекті мәселелеріне арналған қатысушылардың баяндамаларын қамтиды

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Көшіріліп алынулар саны: 587(0)
Қаралулар саны: 344(26)