1

Кітап

Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы

Авторлар: Қалиев, Ғ.

Қазақ тілінің сөздік құрамы мен фразеологиясы туралы лексика-семантикалық, функционалды-стилистикалық тұрғыда теориялық мәліметтер берілген

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы

Көшіріліп алынулар саны: 22(6)
Қаралулар саны: 1365(293)

2

Көрсетілмеген

Бейорганикалық химияның теориялық негіздері

Авторлар: Тапалова, Анипа Сейдалықызы

Электронды құралға автордың екі кітабы енгізілген. Оқу-әдістемелік кешенде химияның әрбір тарауына сәйкес зертханалық жұмыстардың әдістемелік нұсқаулары мен типтік есептердің шығарылу жолдары көрсетілген. Заттардың құрылысы мен қасиеттері, химиялық процестердің жүру заңдылықтары термодинамикалық есептеулер тұрғысынан қарастырылған

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

Қаралулар саны: 749(77)

3

Кітап

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

Қазақ тілінің бір томдық түсіндірме сөздігінде қоғамдық өмірдің барлық салаларында жиі пайдаланылатын,дағдылы сөздермен қатар көпшілікке арналған ғылыми әдебиетте, мерзімді баспасөз тілінде қолданылатын терминдер мен атаулар,тұрақты тіркестер қамтылған

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Қаралулар саны: 2027(75)

4

Кітап

Материалы к изучению киргизского наречия

Авторлар: Ильминский Н.И.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)

Қаралулар саны: 183(61)

5

Көрсетілмеген

Алғашқы қоғам тарихы

Авторлар: Першиц А.И.

Көшіріліп алынулар саны: 28(1)
Қаралулар саны: 131(60)

6

Кітап

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

Авторлар: Аяған, Бүркітбай Ғелманұлы

Оқулық Қазақстанның ХХ ғасыр мен ХХІ ғасырдың бас кезіндегі қазіргі заман тарихының неғұрлым маңызды, бетбұрыс кезеңдерін сипаттайды, өзекті оқиғаларға баға беріп, олардың себеп-салдарлық байланысын ашып көрсетеді

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы

Қаралулар саны: 168(60)

7

Кітап

Рабочее и аграрное движение в Казахстане в 1907-1914 годах

Cодержит документы о революционной борьбе трудящихся казахов, русских и других национальностей, населявших территорию дореволюционного Казахстана, в период столыпинской реакции и в годы революции

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Көшіріліп алынулар саны: 4(3)
Қаралулар саны: 70(58)

8

Кітап

Оразаға қарсы мақала, әңгімелер жинағы

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)

Қаралулар саны: 3387(54)

9

Кітап

Қазақ әдебиетін оқытудың әдіснамасы

Авторлар: Айтжанова, Құттыгүл Тұрсынбайқызы

Автор бұл еңбегінде қазақ әдебиетін оқытудың ғылыми заңдылықтарын, проза, поэзия жанрларын, модульді оқыту теорияларын, практикалық жұмыстарда қолдану әдістерін жетілдірген

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Қаралулар саны: 186(51)

10

Кітап

Тіл тағылымы

Авторлар: Байтұрсынов, Ахмет

Кітапқа қазақ тіл білімінің іргетасын қалаушы ғалымның қазақ жазуы (графикасы), емлесі, терминологиясы жайында жазған мақалалары, сөйлеген сөздері мен қазақ жеріндегі оқу-ағарту мәселелеріне арналған еңбектері енді

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Көшіріліп алынулар саны: 45(3)
Қаралулар саны: 441(42)