1

Кітап

Жаңа ұлттық әліпби: Қазақ жазуын жаңғырту

Авторлар: Мамырбекова , Сейтбекова , Солтанбекова, Қажыбек , Фазылжанова, Уәли , Манкеева , Момынова , Малбақов , Рысберген , Күдеринова, Г., А., А., Е., А., Н., Ж., Б., М. , Қ., Қ.

Жинақта Мемлекеттік әліпби комиссиясына келіп түскен барлық латыннегізді әліпби жобаларына жасалған сараптама, сауалнама, контент-талдаулардың ғылыми қорытындылары беріліп, тілтанымдық негіздері ғылыми тұрғыдан жан-жақты талданған

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты

Қаралулар саны: 75(75)

2

Көрсетілмеген

Элементтер химиясы

Авторлар: Тапалова, Анипа Сейдалықызы

Кешенде "Элементтер химиясы" пәнін оқытудың типтік бағдарламасы, силлабус, дәріс және зертханалық сабақтардың тезистері, модуль және емтихан сұрақтары берілген. Кешенді дәріс сабақтарының құрылымы: жоспардан, оқу материалының мазмұнынан және студенттердің өз білімін тексеруге арналған бақылау сұрақтарынан тұрады

Ұсынған: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

Қаралулар саны: 652(61)

3

Кітап

Оразаға қарсы мақала, әңгімелер жинағы

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)

Қаралулар саны: 1758(60)

4

Кітап

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

Қазақ тілінің бір томдық түсіндірме сөздігінде қоғамдық өмірдің барлық салаларында жиі пайдаланылатын,дағдылы сөздермен қатар көпшілікке арналған ғылыми әдебиетте, мерзімді баспасөз тілінде қолданылатын терминдер мен атаулар,тұрақты тіркестер қамтылған

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Қаралулар саны: 784(54)

5

Көрсетілмеген

Муза

Авторлар: Мұқанова, Роза

Жазушының бұл жинағында соңғы кездері жазған әңгімелері мен театр сахналарында қойылып жүрген драмалық хикаяттары топтастырылған

Ұсынған: Мұқанова Роза

Қаралулар саны: 1145(48)

6

Көрсетілмеген

Қазақ әлемі

Авторлар: Сейдімбек, Ақселеу

Автор бұл кітабында қазақтың дәстүрлі мәдениетіне, фольклоры мен этнографиясына қатысты пайымдаулар жасаған.

Көшіріліп алынулар саны: 25(10)
Қаралулар саны: 525(42)

7

Көрсетілмеген

Ойлау туралы ойлау

Авторлар: Иманқұл, Н. Н.

Бұл оқу кітабында логикалық пен тарихилық диалектикасының принципіне негізделе отырып, философия тарихындағы ойлаудың маңызды кезеңдерінің логикасы қарастырылады.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Көшіріліп алынулар саны: 184(15)
Қаралулар саны: 1002(37)

8

баспасөз

Proteomics methods for nuclear proteome analysis

In this article can read about the methodology of specific subfraction of protein of interest that was in proximity with another protein at a predefined time before the analysis

Ұсынған: Құлыясов, Арман

Қаралулар саны: 125(35)

9

Кітап

Таңдамалы шығармалар

Авторлар: Мұқай, Б.

Жазушы-драматургтың көп томдық таңдамалы шығармаларының үшінші томына енген драмалық шығармалары уақытпен үндес, заманның ащы шындығын батыл көтеретін мінезімен бағалы. Оның пьесаларына мәңгі бақи мәнін жоғалтпайтын моральдық, әлеуметтік мәселелер арқау болған.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Көшіріліп алынулар саны: 13(9)
Қаралулар саны: 138(32)

10

Кітап

Қазақ әдеби тілінің сөздігі

Аталмыш томда сөздік бірліктер әліпби тәртібімен беріліп, олардың мағыналары ықшам түрде түсіндіріледі, грамматикалық, стильдік мағыналары сараланып, кейбір сөздердің қолданылу аясы мен саласы, этимологиясы көрсетіледі

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Қаралулар саны: 610(25)