1

Көрсетілмеген

Транзитный пассажир

Авторлар: Исабеков, Дулат

В книгу вошли лучшие произведения автора. Они глубоко раскрывают психологию героев через острые конфликтные ситуации

Қаралулар саны: 5088(147)

2

Кітап

Оразаға қарсы мақала, әңгімелер жинағы

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)

Қаралулар саны: 2388(112)

3

Көрсетілмеген

Литературные источники по флоре и растительности Казахстана

Авторлар: Павлов, Н. В.

Работа представляет более или менее полный библиографический перечень систематической и ботанико-географической литературы по Казахстану

Ұсынған: Қазақ Ұлттық аграрлық университеті

Көшіріліп алынулар саны: 1(0)
Қаралулар саны: 73(65)

4

Кітап

Орта жүз Арғын ішіндегі Атығай мен Қарауыл шежіресі

Авторлар: Тұяқбайұлы, Р.

Кітапшада арғын руы, оның ішінде Атығай мен Қарауыл рулары туралы кеңінен алынған мәліметтер мен шежіресі берілген

Ұсынған: Тұяқбаев Рахметолла

Қаралулар саны: 605(42)

5

Кітап

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

Қазақ тілінің бір томдық түсіндірме сөздігінде қоғамдық өмірдің барлық салаларында жиі пайдаланылатын,дағдылы сөздермен қатар көпшілікке арналған ғылыми әдебиетте, мерзімді баспасөз тілінде қолданылатын терминдер мен атаулар,тұрақты тіркестер қамтылған

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Қаралулар саны: 1181(39)

6

Кітап

Жұлдыздар сөнбейді

Авторлар: Қаңтарбаев, Ә.

Жинаққа тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында Қазақстанда білім беру саласының бүгіні мен ертеңі жайында толғанысы және қазақ әдебиеті мен өнерінің біртуарларымен жүргізілген сұхбаттар мен көркем очерктер берілген

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы

Көшіріліп алынулар саны: 0(0)
Қаралулар саны: 40(35)

7

Көрсетілмеген

История Казахстана в русских источниках ХVІ-XХ вв.

В данный том вошли документы с 1827 по 1867 г. о султанах, биях, старшинах, относящихся к Сибирскому ведомству и обладавших авторитетом и влиянием в казахской степи.

Көшіріліп алынулар саны: 254(11)
Қаралулар саны: 2187(34)

8

Кітап

Отчет о командировках и экспедициях Академии наук в 1927г.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)

Қаралулар саны: 37(34)

9

Кітап

Қазақтың сал-серілері

Авторлар: Қорабай, С.

Көптеген сахара сал-серілерінің сегіз қырлы, бір сырлы талант ерекшеліктері туралы мақалалар берілген

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы

Көшіріліп алынулар саны: 2(2)
Қаралулар саны: 34(29)

10

Кітап

Абайды оқы, ойлан, тап

Авторлар: Алтыбаев, Қ. К.

Абай мұрасын сұрақтар арқылы түйіп ойындық тәсілдер арқылы қорыту, ақынның рухани дүниесіне терең бойлап, ой дамытатын көмекші, кеңесші құрал ретінде ұсынылады

Ұсынған: «Түркі академиясы»

Қаралулар саны: 680(28)