1-10 дан 294


Нәтижелері:

1

Кітап

Болалик

Авторлар: Ойбек

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 323
Қаралулар саны: 76

2

Кітап

Бобирнома, Бабур-наме

Авторлар: Бобир

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 495
Қаралулар саны: 116

3

Кітап

Асарлар

Авторлар: Ойбек

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 139
Қаралулар саны: 40

4

Кітап

Асарлар

Авторлар: Айний, С.

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 59
Қаралулар саны: 28

5

Кітап

Ер

Авторлар: Абдураҳмон аш-Шарҳовий

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 60
Қаралулар саны: 34

6

Кітап

Қисқача таржимаи ҳолим

Авторлар: Айний, С.

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 277
Қаралулар саны: 59

7

Кітап

Ҳамсуҳбатлар

Авторлар: Анорбоев, С.

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 97
Қаралулар саны: 33

8

Кітап

Отамдан қолган далалар

Авторлар: Мурод, Т.

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 356
Қаралулар саны: 45

9

Кітап

Морфология ва лексика тарихидан қисқача очерк, Краткий очерк из истории морфологии и лексики

Авторлар: Муталлибов, С.

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 66
Қаралулар саны: 45

10

Кітап

Темиртанлар

Авторлар: Дўстмуҳамедов, Қ.

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 79
Қаралулар саны: 321-10 дан 294