1-10 дан 294


Нәтижелері:

1

Кітап

Болалик

Авторлар: Ойбек

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 218
Қаралулар саны: 49

2

Кітап

Бобирнома, Бабур-наме

Авторлар: Бобир

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 316
Қаралулар саны: 84

3

Кітап

Асарлар

Авторлар: Ойбек

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 37
Қаралулар саны: 8

4

Кітап

Асарлар

Авторлар: Айний, С.

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 8
Қаралулар саны: 9

5

Кітап

Ер

Авторлар: Абдураҳмон аш-Шарҳовий

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 13
Қаралулар саны: 14

6

Кітап

Қисқача таржимаи ҳолим

Авторлар: Айний, С.

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 187
Қаралулар саны: 33

7

Кітап

Ҳамсуҳбатлар

Авторлар: Анорбоев, С.

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 43
Қаралулар саны: 11

8

Кітап

Отамдан қолган далалар

Авторлар: Мурод, Т.

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 188
Қаралулар саны: 16

9

Кітап

Морфология ва лексика тарихидан қисқача очерк, Краткий очерк из истории морфологии и лексики

Авторлар: Муталлибов, С.

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 25
Қаралулар саны: 24

10

Кітап

Темиртанлар

Авторлар: Дўстмуҳамедов, Қ.

Ұсынған: Өзбек әдебиеті порталы

Көшіріліп алынулар саны: 10
Қаралулар саны: 91-10 дан 294