Книга
302
8027

Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы

Предоставлено: Управление издательского дела Административного департамента Министерство культуры и спорта РК
811.512.122'373

Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы [Text] : оқулық / Ғ. Қалиев, Ә. Болғанбаев– толықт., өңд. 3-бас. . - Алматы : Сөздік-Словарь, 2006 . - 258, [1] б. - 2000 дана . – 9965-822-00-Х (мұқ.) : 472 тг. 50 тн.

Предметная рубрика
  1. Қазақ тілінің лексикологиясы
Аннотация

Қазақ тілінің сөздік құрамы мен фразеологиясы туралы лексика-семантикалық, функционалды-стилистикалық тұрғыда теориялық мәліметтер берілген

Ключевые слова
  • қазақ тілі
  • тіл білімі
  • лексикология
  • фразеология
  • лексикография
  • қазақ тілінің лексикологиясы
  • қазақ тілінің фразеологиясы
  • қазіргі қазақ тілі
  • қазақ тілінің лексикографиясы
${loading}