Авторефераттар
28

А.Г.Серебренников мұрағаты - патшалық Ресейдің Түркістан өлкесін отарлау саясатының тарихи дереккөзі (1840-1870 жж.)

А.Г.Серебренников мұрағаты - патшалық Ресейдің Түркістан өлкесін отарлау саясатының тарихи дереккөзі (1840-1870 жж.) : Тарих ғылым. канд. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. авторефераты 07.00.09 - тарихнама, деректану және тарихи зерттеу әдістері / Айтаев, Бақадыр Сатыбалдыұлы, - Алматы : Қазақ университеті, 2007 . - 25 б. -

Тақырыптық айдарлар
  1. Тарих ғылымдары
${loading}