Авторефераттар
105

Қазақстандағы адам әлеуеті дамуының әлеуметтік-экономикалық мәселелері (Ақтөбе облысының материалдары бойынша)

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
316.323(574)

Қазақстандағы адам әлеуеті дамуының әлеуметтік-экономикалық мәселелері (Ақтөбе облысының материалдары бойынша) : Экономика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. авторефераты. 08.00.05 мамандығы бойынша / Бекбусинова, Гүлнафиз Кенжебекқызы, - Қарағанды : [Б.ж.], 2010 . - 24, [5] б. Библиогр.: б. 24 - 100 дана . – көрсетілмеген : [Б.ж.]

Тақырыптық айдарлар
  1. Қазақстан қоғамының әлеуметтік-экономикалық типі
Аңдатпа

Зерттеу мақсаты: Қазақстандағы адам әлеуеті дамуының үрдісін басқарудағы теориялық негізделу мен қазіргі уақытта оны жетілдіру бойынша ұсыныстарды өңдеу болып табылады

Кілт сөздер
  • адам әлеуеті
  • адам әлеуетін басқару
  • адам дамуы
  • әлеуметтік-экономикалық мәселе
${loading}