Авторефераттар
166

Қазақстанның солтүстік аймағындағы ислам діні: тарихи талдау (ХІХ ғ.- ХХ ғ. басы)

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
28(091)(574.2)"18/19"

Қазақстанның солтүстік аймағындағы ислам діні: тарихи талдау (ХІХ ғ.- ХХ ғ. басы) : Тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған дисс. авторефераты. 07.00.02 мамандығы бойынша / Сейтказина, Құралай Отаубаевна, - Астана : [б.ж.], 2010 . - 24,[4] б. Библиогр.: б. 22-23 - 100 дана . – көрсетілмеген : [б.ж.]

Тақырыптық айдарлар
  1. Қазақстанның солтүстігіндегі ислам діні тарихы. 19-20 ғғ.
Аңдатпа

Жұмыстың мақсаты: Қазақстанның солтүстік аймағындағы ислам дінінің ХІХ-ХХ ғғ. басындағы жағдайына жан-жақты тарихи талдау жасау

Кілт сөздер
  • ислам діні
  • ислам діні тарихы
  • Қазақстандағы ислам діні
  • дінаралық байланыстар
  • ислам дініне көзқарас
  • ислам дінінің таралуы
${loading}