Авторефераттар
60

Қазақ суретшілері шығармашылығындағы архетиптік образ бен ұжымдық бейсана: мәдени-философиялық талдау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
7.01(=512.122)

Қазақ суретшілері шығармашылығындағы архетиптік образ бен ұжымдық бейсана: мәдени-философиялық талдау : Философия ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. авторефераты. 09.00.13 мамандығы бойынша / Оразкулова, Калдыкуль Серикбаевна, - Алматы : [Б.ж.], 2010 . - 26, [4] б. Библиогр.: 25-26 б. - 100 дана . – көрсетілмеген : [Б.ж.]

Тақырыптық айдарлар
  1. Қазақ өнерінің философиясы
Аңдатпа

Зерттеудің мақсаты: қазақ түркілік-көшпелілік дүниетанымынан туындайтын архетиптерді ұлттық психология дәрежесінде философиялық-теориялық тұрғыдан аша отырып, бейнелеу өнерінің тарихи-әлеуметтік негіздерін көрсетіп, ондағы ұжымдық бейсаналық пен тұрақты образдар феноменін зерттеу

Кілт сөздер
  • көркем өнер
  • көркемдік таным
  • ұлттық өнер
  • бейнелеу өнері
  • архетиптік образ
  • ұжымдық бейсана
  • тұрақты образдар
  • ұлттық дүниетаным
${loading}