Авторефераттар
63

Түркістандағы басмашылар қозғалысының тарихнамасы

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
930(574)"19"

Түркістандағы басмашылар қозғалысының тарихнамасы : Тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. авторефераты. 07.00.09 мамандығы бойынша / Байназарова, Бағлан Әшімбекқызы, - Астана : [б.ж.], 2010 . - 24, [4] б. Библиогр.: б. 22-23 - 100 дана . – көрсетілмеген : [б.ж.]

Тақырыптық айдарлар
  1. Қазақстандағы тарих ғылымының жағдайы. 20 ғ.
Аңдатпа

Жұмыстың мақсаты: ХХ ғасырдың 1918 жылдарынан ХХI ғасырдың басына дейінгі кеңестік, шетелдік және тәуелсіз ел тарихнамасында жарияланған еңбектердегі қағидалар, тұжырымдар мен қорытындыларды бүгінгі тарихи көзқараспен талдау

Кілт сөздер
  • тарихнама
  • қазақ тарихнамасы
  • басмашылық қозғалыс
  • басмашылық қозғалысы
  • тарихи зерттеу әдістері
${loading}