Авторефераттар
94

Ақтөбе қаласының техногенез жағдайындағы топырақ-өсімдік жүйесіндегі ауыр металдар және олардың қаланың экологиялық жағдайына әсері

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
631.45(574.13)

Ақтөбе қаласының техногенез жағдайындағы топырақ-өсімдік жүйесіндегі ауыр металдар және олардың қаланың экологиялық жағдайына әсері : Биология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. авторефераты. 03.00.27 мамандығы бойынша / Бимагамбетова, Гульнара Адилгиреевна, - Алматы : [Б.ж.], 2010 . - 20, [4] б. - 100 дана . – көрсетілмеген : [Б.ж.]

Тақырыптық айдарлар
  1. Ақтөбе облысы топырақтарының құнарлылығы және уыттылығы
Аңдатпа

Зерттеу мақсаты: Ақтөбе қаласының топырақ-өсімдік жүйесіндегі ауыр металдардың мөлшерін анықтау және оның ластану дәрежесін, қоршаған ортаға әсерін айқындау

Кілт сөздер
  • топырақтану
  • ауыр металдар
  • экологиялық жағдайға әсері
  • қоршаған ортаға әсері
  • өсімдіктер жүйесі
${loading}