Авторефераттар
120

Қазақстандағы жаңа діни бірлестіктер және ұлттық қауіпсіздік мәселесі

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
29:[351.746.1:355.1](574)

Қазақстандағы жаңа діни бірлестіктер және ұлттық қауіпсіздік мәселесі : Философия ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. авторефераты. 09.00.13 мамандығы бойынша / Борбасова, Қарлығаш Молдағалиқызы, - Алматы : [б.ж.], 2010 . - 40, [6] б. Библиогр.: б. 35-37 - 150 дана . – көрсетілмеген : [б.ж.]

Тақырыптық айдарлар
  1. Қазақстандағы діні ағымдар және ұлттық қауіпсіздік
Аңдатпа

Жұмыстың мақсаты: Қазақстандағы жаңа діни бірлестіктердің қоғам мен мемлекеттің бірегейлігіне әсері мен ұлттық қауіпсіздікке ықпалын көрсету

Кілт сөздер
  • діни бірлестіктер
  • ұлттық қауіпсіздік
  • дінтану
  • мәдениет философиясы
  • діни ағымдар
${loading}