Авторефераттар
96

"Қой шаруашылығындағы шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялауды жетілдіру" (Алматы облысының мәліметтері негізінде)

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
657.47:636.32/38

"Қой шаруашылығындағы шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялауды жетілдіру" (Алматы облысының мәліметтері негізінде) : Экономика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. авторефераты. 08.00.12 мамандығы бойынша / Алишарова, Гүлжазира Сакешовна, - Алматы : [Б.ж.], 2010 . - 24, [4] б. - 120 дана . – көрсетілмеген : [Б.ж.]

Тақырыптық айдарлар
  1. Қой шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құнын калькуляциялау
Аңдатпа

Зерттеу мақсаты: нарықтық қатынастар жағдайында қой шаруашылығында шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялауды, осы саладағы ішкі аудит пен талдауды зерттеу және оларды әрі қарай жетілдіруге байланысты ұсыныстар беру

Кілт сөздер
  • қой шаруашылығы
  • нарықтық қатынас
  • шығындар есебі
  • өндірістік шығындар
  • өнімнің өзіндік құны
  • өнім шығымы
  • ішкі аудит
${loading}