Авторефераттар
69

Қазақ тіліндегі аспектуалды семантика: форма және мазмұн

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
811.512.122'37

Қазақ тіліндегі аспектуалды семантика: форма және мазмұн : Филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. авторефераты. 10.02.02 мамандығы бойынша / Жолшаева, Майра Сатыбалдықызы, - Алматы : [Б.ж.], 2009 . - 48, [5] б. Библиогр.: 45-48 б. - 100 дана . – көрсетілмеген : [Б.ж.]

Тақырыптық айдарлар
  1. Қазақ тілінің семантикасы
Аңдатпа

Зерттеу мақсаты: қазақ тіліндегі қимылдың өту сипаты категориясын жүйелі-құрылымдық және функционалды-семантикалық өріс теориясы тұрғысынан кешенді түрде қарастыру арқылы аспектуалды семантиканың қалыптасу заңдылықтарын анықтау және аталған категорияның мәртебесін белгілеу

Кілт сөздер
  • қимылдың өту сипаты категориясы
  • тілдік категория
  • аспектуалды семантика
  • тілдік бірліктер семантикасы
  • етістіктің аналитикалық құрылымы
  • етістіктерге семантикалық талдау
${loading}