Авторефераттар
123

Ислам әлеуметтік-экономикалық жүйесінің діни-философиялық негіздері

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
28:332.012.2:1

Ислам әлеуметтік-экономикалық жүйесінің діни-философиялық негіздері : Философия ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. авторефераты. 09.00.13 мамандығы бойынша / Мейрбаев, Бекжан Берікбайұлы, - Алматы : [Б.ж.], 2010 . - 24, [6] б. Библиогр.: 23-24 б. - 100 дана . – көрсетілмеген : [Б.ж.]

Тақырыптық айдарлар
  1. Ислам әлеуметтік-экономикалық жүйесінің философиясы
Аңдатпа

Зерттеу жұмысының мақсаты: ислам әлеуметтік-экономикалық жүйесін діни-философиялық тұрғыдан зерттеу

Кілт сөздер
  • ислам әлеуметтік-экономикалық жүйесі
  • діни-философиялық негіздер
  • әлеуметтік-экономикалық жүйелер
  • діни көзқарастар
  • ислам қоғамындағы экономикалық қатынастар
  • діни нормалардың ерекшеліктері
  • ислам экономикасы
  • ислам экономикасының дамуы
${loading}