Кітап
9

Өр Алтайдың жер-су аттары

Ұсынған: А.С.Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасы (Өскемен қ.)
811.512.122'373.21

Өр Алтайдың жер-су аттары [Мәтін] / Б. Бияров,; ҚР Білім және ғылым мин-гі ; А. Байтұрсынұлы атын. Тіл білімі ин-ты - Алматы : [б. ж.], 2002 . - 180, [1] б. Библиогр.: 127-133 б. - [т. ж.] . – 9965-13-433-2

Тақырыптық айдарлар
  1. Алтайдың жер-су аттарының сөзжасамдық үлгілері
Аңдатпа

Монографияда республикамыздың шығысындағы Өр Алтай (Оңтүстік Алтай) өңірінің жер-су аттарын, оның ішінде тау аттарын тілдік тұрғыда сипаттауға арналған

Кілт сөздер
  • Өр Алтай
  • жер-су аттары
  • өлке оронимдері
  • генотопонимдер
  • этнотопонимдер
  • анатомиялық атаулар
${loading}