баспасөз
908

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің хабаршысы, Вестник Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова

Ұсынған: Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті
378.4(574.57-21)(062.552)

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің хабаршысы = Вестник Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова [Text] : ғылыми журнал : 1997 жылы шыға бастады ; бас ред. Ә. Е. Бектұрғанов. – Талдықорған : [б. ж.], 2012. - .– 550 дана.– Жылына төрт рет шығады. – 1813-1123.
2012, №1. - 550 дана

Тақырыптық айдарлар
  1. І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің хабаршысы
Аңдатпа

Журналға әлеуметтік-гуманитарлық, филология, экономика, жаратылыстану және техникалық ғылымдарға арналған мақалалар енді

Кілт сөздер
  • разностная динамическая система
  • өзін-өзі тәрбиелеу
  • адам капиталы
  • АПК Казахстана
  • инновационный менеджмент
  • музыкалық аспаптарда ойнау
  • инклюзивті білім беру жүйесі
  • әскери өнер
  • өнеркәсіптік саясат
${loading}