Periodicals
889

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің хабаршысы, Вестник Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова

Courtesy: Zhetysu state university named after Ilyas Zhansugurov
378.4(574.57-21)(062.552)

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің хабаршысы = Вестник Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова [Text] : ғылыми журнал : 1997 жылы шыға бастады ; бас ред. Ә. Е. Бектұрғанов. – Талдықорған : [б. ж.], 2011. - .– 550 дана.– жылына төрт рет шығады. – 1813-1123.
- 550 дана

Subject headings
  1. І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің хабаршысы
Annotation

Журналға әлеуметтік-гуманитарлық, филология, экономика, жаратылыстану және техникалық ғылымдарға арналған мақалалар енді

Keywords
  • қазақ тілі сабағы
  • псевдорелигиозность
  • бастауыш сынып білімі
  • военно-патриотическое воспитание
  • шетел тілі сабақтары
${loading}