Кітап
1330

Әбіш Кекілбаевтың шығармаларындағы жатсыну мәселесі

Ұсынған: Исмағамбетова Зұхра Нұрланқызы
821.512.122Кекілбаев.06

Әбіш Кекілбаевтың шығармаларындағы жатсыну мәселесі [Мәтін] : [оқу құралы] / А. Ш. Мирзабекова, З. Н. Исмагамбетова - Алматы : [б. ж.], 2014 . - 95 б. Мақала асты библиогр. - 500 дана . – 978-9965-14-311-3 : 35 тг.

Тақырыптық айдарлар
  1. Ә. Кекілбаев шығармашылығы туралы әдебиеттанушылық зерттеулер
Аңдатпа

Кітапта Ә. Кекілбаевтың шығармашылығын мәдени-философиялық тұрғыдан зерделеп, идеяларының А. Камю, Ж.-П. Сартрдің негізгі идеялары мен қағидаларына жақындығын ашып көрсеткен

Кілт сөздер
  • қазақ философиясы
  • жатсыну философиясы
  • мәдени антропологиялық зерттеулер
  • әдебиеттану зерттеулері
  • жазушы шығармаларына зерттеу
${loading}