Диссертациялар
1234

Масса ауысу аппараттарының көпсатылы каналдарындағы газ-тамшы қоспасының динамикалық параметрлерінің таралымын математикалық модельдеу

Ұсынған: Урматова Айжан Нигматуллаевна
66.021.3:004.94

Масса ауысу аппараттарының көпсатылы каналдарындағы газ-тамшы қоспасының динамикалық параметрлерінің таралымын математикалық модельдеу [Электрондық ресурстар], [Электрондық ресурстар] : Философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация: 6D070500 - Математикалық және компьютерлік модельдеу / А. Н. Урматова, - Түркістан : [б. ж.], 2014 . - 106 б., сурет. . Библиогр.: 95-100 б. - [т. ж.] . – көрсетілмеген : 100 тг.

Тақырыптық айдарлар
  1. Масса ауысудың компьютерлік модельдеуі
Аңдатпа

Жұмыстың мақсаты ретінде газ бен сұйықтықтың көпсатылы өзара әрекеттесуін есепке алумен химиялық технология құрылғыларының әсерлесу құралдарында газды-тамшылы қоспалардың гидродинамикасын кешенді математикалық модельдеу болып табылады

Кілт сөздер
  • масса ауысу аппараттары
  • масса ауысу үрдістері
  • масса ауысу аппараттары
  • көпсатылы каналдарындағы газ-тамшылар
${loading}