Кітап
486

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 80 жылдығына және философия ғылымдарының докторы, профессор Молдабеков Жақан Жанболұлының 70 жылдық мерейтойына арналған "Қазақтану және ұлттық инновация" халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, Материалы международной научно-теоретической конференции "Қазақтану және ұлттық инновация", посвященной 80-летию Казахского национального университета имени аль-Фараби и 70-летию видного ученого, доктора философских наук, профессора Молдабекова Жахан Жанболовича

Ұсынған: Молдабеков Жақан Жанболұлы
32:005.745

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 80 жылдығына және философия ғылымдарының докторы, профессор Молдабеков Жақан Жанболұлының 70 жылдық мерейтойына арналған "Қазақтану және ұлттық инновация" халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары = Материалы международной научно-теоретической конференции "Қазақтану және ұлттық инновация", посвященной 80-летию Казахского национального университета имени аль-Фараби и 70-летию видного ученого, доктора философских наук, профессора Молдабекова Жахан Жанболовича [Text], [Text] / ; [ред. алқа: А. Р. Масалимова [ж. б.]] - Алматы : Қазақ университеті, 2013 . - 387 б. - Мәтіні қазақ, орыс және ағылш. тілд. Библиогр. мақала соңында - 115 дана . – 978-601-04-0182-2 : 45 тг.

Тақырыптық айдарлар
  1. Саясаттану ғылымы конференция материалдары
Аңдатпа

Қазақтанудың өзекті мәселелері, Қазақстанның дамуы мен рухани жаңғыруы жолдары қарастырылған

Кілт сөздер
  • национальная инновационная система РК
  • казахстанский путь развития
  • қазақтану философиясы
  • қазақ мәдениетінің қалыптасуы
  • intellectual culture
${loading}