Кітап
436

Мұхамбетсалық Бабажановтың қоғамдық саяси және шығармашылық қызметі

Ұсынған: Мұсабаева Айгүл Нажмадинқызы
94(574)

Мұхамбетсалық Бабажановтың қоғамдық саяси және шығармашылық қызметі [Text] : тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация 07.00.02 - Отан тарихы / А. Н. Мұсабаева,; Абай атын. Алматы мемлекеттік университеті - [Алматы] : [б. ж.], [200?] . - 166 б. Библиогр.: 161-166 б. - [т. ж.] . – көрсетілмеген

Тақырыптық айдарлар
  1. Қазақ тарихы. 19 ғасыр
Аңдатпа

Жұмыста қазақ тарихындағы Мұхамбетсалық Бабажановтың шығармашылығы жан-жақты зерттеліп берілген

Кілт сөздер
  • тарихи деректер
  • тарихи тұлғалар
  • қазақ тарихы
  • Бөкей хандығы
${loading}