баспасөз
200
363

Priority of educating children of pre-school age

Ұсынған: Қалдыбаева Тыныштық
316

Kaldybayeva, T. Priority of educating children of pre-school age [Text] / T. Kaldybayeva // Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршысы. Әлеуметтану және саяси ғылымдар сериясы = Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия Социологические и политические науки. - 2012. - № 2. - Р. 12-16. - Библиогр.: с.16 ISSN 1728-8940.

Тақырыптық айдарлар
  1. Социология
Кілт сөздер
  • education of children of pre-school age
  • social problems of pre-school education
  • educational problems
  • pre-school education
${loading}