Кітап
1136
996

Қожа Ахмет Ясауидің "Диуани хикметі" және қазақ фольклоры

Ұсынған: Қорғанбеков Болат Сағынбекұлы
398(=512.122), 82.512.122.09

Қожа Ахмет Ясауидің "Диуани хикметі" және қазақ фольклоры [Text] : [монография] / Қорғанбеков, Болат Сағынбекұлы,– Толықт., 2-рет қайта бас. . - Астана : Сарыарқа, 2012 . - 256 б. Библиогр.: 233-252 б. - 500 дана . – 978-601-277-112-1 (мұқ.) : 40 тг.

Тақырыптық айдарлар
  1. Қазақ фольклоры
  2. Әдебиеттану
Аңдатпа

Зерттеу еңбегінде Қожа Ахмет Ясауидің адам рухын көркейтіп, кемелдікке жеткізетін хал ілімінің негізгі мазмұнын қамтыған "Диуани хикмет" жинағының қазақ халқының ұлттық санасынан алатын орнын айқындау мақсат етілген

Кілт сөздер
  • зерттеу еңбегі
  • фольклорлық туындылар
  • аңыз-әпсаналар
  • қазақ әдебиеттану мәселелері
  • әдеби зерттеу
${loading}